Polityka prywatno艣ci

Niniejsza Polityka prywatno艣ci jest wyrazem dba艂o艣ci o prawa os贸b odwiedzaj膮cych serwis oraz korzystaj膮cych z us艂ug oferowanych za jego po艣rednictwem. Jest ona r贸wnie偶 spe艂nieniem obowi膮zku informacyjnego wynikaj膮cego z art. 13 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1), dalej RODO.

W艂a艣ciciel serwisu przywi膮zuje szczeg贸ln膮 wag臋 do poszanowania prywatno艣ci u偶ytkownik贸w serwisu. Dane pozyskane w ramach serwisu s膮 szczeg贸lnie chronione i zabezpieczone przed dost臋pem os贸b nieupowa偶nionych. Polityka prywatno艣ci jest udost臋pniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

W艂a艣ciciel serwisu zapewnia, 偶e jego nadrz臋dnym celem jest zapewnienie osobom korzystaj膮cym z serwisu ochrony prywatno艣ci na poziomie co najmniej odpowiadaj膮cym wymogom stawianym przez obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, a w szczeg贸lno艣ci przez przepisy RODO oraz przez ustaw臋 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

W艂a艣ciciel serwisu mo偶e zbiera膰 dane osobowe oraz dane o innym charakterze. Zbieranie tych danych odbywa si臋, w zale偶no艣ci od ich charakteru 鈥 automatycznie lub na skutek dzia艂a艅 os贸b odwiedzaj膮cych serwis.

Ka偶da osoba korzystaj膮ca w jakikolwiek spos贸b z serwisu akceptuje wszelkie zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatno艣ci. W艂a艣ciciel serwisu zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

I. Informacje og贸lne. Pliki cookies.

 1. W艂a艣cicielem i operatorem serwisu jest firma GOLD FASHION OUTLET Karolina Muzyka-Dubiel, zarejestrowana pod adresem Dobrucowa 76,38-204 Tarnowiec maj膮ca swoj膮 siedzib臋 pod adresem: ul. Tadeusza Ko艣ciuszki 5, 38-200 Jas艂o. Numer NIP: 6852176454, numer REGON: 520703101, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra w艂a艣ciwego d.s. gospodarki.
  Zgodnie z przepisami RODO, w艂a艣ciciel serwisu jest r贸wnie偶 Administratorem Danych Osobowych u偶ytkownik贸w serwisu (鈥濧dministrator鈥).聽

 2. W ramach wykonywanych czynno艣ci Administrator korzysta z plik贸w cookies w ten spos贸b, 偶e obserwuje i analizuje ruch na stronach serwisu, jak r贸wnie偶 podejmuje dzia艂ania remarketingowe, jednak偶e w ramach tych czynno艣ci Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.

 3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach serwisu i ich zachowaniu w nast臋puj膮cy spos贸b:
  a) serwis zbiera automatycznie informacje, kt贸re zawarte s膮 w plikach cookies;
  b) poprzez dobrowolnie wprowadzane przez u偶ytkownik贸w serwisu dane, w formularzach dost臋pnych na stronach serwisu;
  c) poprzez automatyczne gromadzenie log贸w serwera www przez operatora hostingowego.

 4. Pliki cookies (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥) stanowi膮 dane informatyczne, w szczeg贸lno艣ci pliki tekstowe, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika serwisu i przeznaczone s膮 do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj膮 nazw臋 strony internetowej, z kt贸rej pochodz膮, czas przechowywania ich na urz膮dzeniu ko艅cowym oraz unikalny numer.

 5. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mog膮 by膰 dane u偶ytkownik贸w serwisu, dotycz膮ce danej wizyty u偶ytkownika w serwisie i obejmuj膮ce m. in. adres IP, rodzaj przegl膮darki internetowej, nazw臋 domeny, liczb臋 ods艂on, rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczo艣膰 ekranu, liczb臋 kolor贸w ekranu, adresy stron internetowych, z kt贸rych nast膮pi艂o wej艣cie do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie s膮 danymi osobowymi, nie pozwalaj膮 tak偶e na zidentyfikowanie osoby korzystaj膮cej z serwisu.

 6. W ramach serwisu mog膮 wyst臋powa膰 odno艣niki do innych stron internetowych. W艂a艣ciciel serwisu nie ponosi odpowiedzialno艣ci za zasady zachowania prywatno艣ci obowi膮zuj膮ce na tych stronach. Jednocze艣nie w艂a艣ciciel serwisu zach臋ca do zapoznania si臋 przez u偶ytkownika serwisu z polityk膮 prywatno艣ci ustalon膮 w ramach tych stron internetowych. Niniejsza Polityka prywatno艣ci nie odnosi si臋 do innych serwis贸w internetowych.

 7. Podmiotem zamieszczaj膮cym na urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskuj膮cym do nich dost臋p jest w艂a艣ciciel serwisu.

 8. Pliki cookies wykorzystywane s膮 w celu:
  a) dostosowania zawarto艣ci stron internetowych serwisu do preferencji u偶ytkownika serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczeg贸lno艣ci pliki te pozwalaj膮 rozpozna膰 urz膮dzenie u偶ytkownika serwisu i odpowiednio wy艣wietli膰 stron臋 internetow膮, dostosowan膮 do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, kt贸re pomagaj膮 zrozumie膰, w jaki spos贸b u偶ytkownicy serwisu korzystaj膮 ze stron internetowych, co umo偶liwia ulepszanie ich struktury i zawarto艣ci;
  c) utrzymanie sesji u偶ytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzi臋ki kt贸rej nie musi on na ka偶dej podstronie serwisu ponownie wpisywa膰 loginu i has艂a.

 9. W ramach serwisu stosowane s膮 nast臋puj膮ce rodzaje plik贸w cookies:
  a) 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce korzystanie z us艂ug dost臋pnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniaj膮ce pliki cookies;
  b) pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰;
  c) 鈥瀢ydajno艣ciowe鈥 pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu przez u偶ytkownik贸w serwisu;
  d) 鈥瀝eklamowe鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce dostarczanie u偶ytkownikom serwisu tre艣ci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa艅;
  e) 鈥瀎unkcjonalne鈥 pliki cookies, umo偶liwiaj膮ce 鈥瀦apami臋tanie鈥 wybranych przez u偶ytkownika serwisu ustawie艅 i dostosowanie serwisu do u偶ytkownika serwisu.

 10. W ramach serwisu stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urz膮dzeniu ko艅cowym do czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania si臋 przez u偶ytkownika serwisu lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika serwisu przez czas, kt贸ry jest okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez u偶ytkownika serwisu.

 11. W przewa偶aj膮cej ilo艣ci przypadk贸w oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych domy艣lnie zezwala na przechowywanie plik贸w cookies w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika serwisu. U偶ytkownicy serwisu maj膮 mo偶liwo艣膰 dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawie艅 dotycz膮cych plik贸w cookies. Ustawienia te mog膮 zosta膰 zmienione w opcjach przegl膮darki internetowej (oprogramowania) m. in w spos贸b, kt贸ry uniemo偶liwi automatyczn膮 obs艂ug臋 plik贸w cookies b膮d藕 wymusi informowanie u偶ytkownika serwisu o ka偶dorazowym zamieszczeniu plik贸w cookies w jego urz膮dzeniu. Szczeg贸艂owe informacje o mo偶liwo艣ci i sposobach obs艂ugi plik贸w cookies dost臋pne s膮 w ustawieniach przegl膮darki internetowej.

 12. Ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych serwisu.

 13. Pliki cookies zamieszczane w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika serwisu wykorzystywane mog膮 by膰 r贸wnie偶 przez wsp贸艂pracuj膮cych z w艂a艣cicielem serwisu reklamodawc贸w oraz partner贸w.

II. Przetwarzanie danych osobowych oraz informacje o formularzach.

 1. Dane osobowe u偶ytkownik贸w serwisu mog膮 by膰 przetwarzane przez Administratora:
  a) w przypadku gdy u偶ytkownik serwisu wyrazi na to zgod臋 w zamieszczonych w serwisie formularzach, w celu podj臋cia dzia艂a艅, kt贸rych formularze te dotycz膮 (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) albo
  b) gdy przetwarzanie jest niezb臋dne do wykonania umowy, kt贸rej stron膮 jest u偶ytkownik serwisu (art. 6 ust. l lit. b RODO), w przypadku, gdy serwis umo偶liwia zawarcie umowy mi臋dzy Administratorem a u偶ytkownikiem serwisu.

 2. W ramach serwisu dochodzi do przetwarzania danych osobowych, kt贸re s膮 wy艂膮cznie dobrowolnie podane przez u偶ytkownik贸w serwisu. Administrator przetwarza dane osobowe u偶ytkownik贸w serwisu wy艂膮cznie w zakresie niezb臋dnym dla cel贸w okre艣lonych w punkcie 1 lit. a i b powy偶ej i przez okres niezb臋dny do realizacji tych cel贸w, lub do momentu cofni臋cia zgody przez u偶ytkownika serwisu. Brak podania danych przez u偶ytkownika serwisu mo偶e w niekt贸rych sytuacjach skutkowa膰 niemo偶no艣ci膮 realizacji cel贸w, dla kt贸rych podanie danych jest niezb臋dne.

 3. W ramach formularzy zamieszczonych w serwisie lub w celu wykonywania um贸w mo偶liwych do zawarcia w ramach serwisu mog膮 by膰 zbierane nast臋puj膮ce dane osobowe u偶ytkownika serwisu: imi臋, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

 4. Dane zawarte w formularzach, przekazane Administratorowi przez u偶ytkownika serwisu, mog膮 by膰 przez Administratora przekazywane podmiotom trzecim, wsp贸艂pracuj膮cym z Administratorem w zwi膮zku z realizacj膮 przez niego cel贸w okre艣lonych w punkcie 1 lit. a i b powy偶ej.

 5. Dane podane w formularzach zamieszczonych w serwisie s膮 przetwarzane w celach wynikaj膮cych z funkcji konkretnego formularza, ponadto mog膮 by膰 one wykorzystywane przez Administratora tak偶e w celach archiwalnych i statystycznych. Zgoda osoby, kt贸rej dane dotycz膮, wyra偶ana jest poprzez odznaczenie odpowiedniego okna w formularzu.

 6. U偶ytkownik serwisu, w przypadku gdy serwis posiada takie funkcjonalno艣ci, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, mo偶e odm贸wi膰 lub wyrazi膰 zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowej za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1024 ze zm.). W przypadku gdy u偶ytkownik serwisu wyrazi艂 zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowej za pomoc膮 艣rodk贸w komunikacji elektronicznej, ma on prawo odwo艂ania takiej zgody w ka偶dym czasie. Skorzystanie z prawa odwo艂ania zgody na otrzymywanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wys艂anie poczt膮 elektroniczn膮 na adres w艂a艣ciciela serwisu stosownego 偶膮dania wraz z podaniem imienia i nazwiska u偶ytkownika serwisu.

 7. Dane podane w formularzach mog膮 by膰 przekazane podmiotom technicznie realizuj膮cym niekt贸re us艂ugi 鈥 w szczeg贸lno艣ci dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiot贸w b臋d膮cych operatorami domeny internetowej (w szczeg贸lno艣ci Naukowa i Akademicka Sie膰 Komputerowa j. b. r. 鈥 NASK), serwis贸w obs艂uguj膮cych p艂atno艣ci lub te偶 innym podmiotom, z kt贸rymi Administrator w takim zakresie wsp贸艂pracuje.

 8. 呕膮dania z zakresu przetwarzania danych osobowych mog膮 Pa艅stwo zg艂asza膰 mailowo na adres
  administratora danych.
 9. Dane osobowe u偶ytkownik贸w serwisu s膮 przechowywane w bazie danych, w kt贸rej zastosowano 艣rodki techniczne i organizacyjne zapewniaj膮ce ochron臋 przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami okre艣lonymi w stosownych przepisach.

 10. Aby zapobiec powt贸rnej rejestracji os贸b, kt贸rych udzia艂 w serwisie zosta艂 zako艅czony ze wzgl臋du na niedozwolone korzystanie z us艂ug serwisu, Administrator mo偶e odm贸wi膰 usuni臋cia danych osobowych niezb臋dnych do zablokowania mo偶liwo艣ci ponownej rejestracji. Podstaw膮 prawn膮 odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w zwi膮zku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (t. j. z dnia 15 pa藕dziernika 2013 r., Dz. U. z 2013 r., poz. 1422). Odmowa usuni臋cia danych osobowych u偶ytkownik贸w serwisu przez Administratora mo偶e r贸wnie偶 nast膮pi膰 w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

 11. W wypadkach prawem przewidzianych Administrator mo偶e udost臋pnia膰 cz臋艣膰 danych osobowych u偶ytkownik贸w serwisu osobom trzecim, dla cel贸w zwi膮zanych z ochron膮 praw os贸b trzecich.聽

 12. Administrator zastrzega sobie prawo wysy艂ania wszystkim u偶ytkownikom serwisu list贸w elektronicznych z powiadomieniami o wa偶nych zmianach w serwisie oraz o zmianach w niniejszej Polityce prywatno艣ci. Administrator mo偶e wysy艂a膰 listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zw艂aszcza reklamy i inne tre艣ci o charakterze informacji handlowych, o ile u偶ytkownik serwisu wyrazi艂 na to zgod臋. Reklamy i inne tre艣ci o charakterze informacji handlowej mog膮 by膰 te偶 do艂膮czane do list贸w przychodz膮cych i wychodz膮cych z konta systemowego.

 13. Administrator, za po艣rednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poni偶ej
  wyszczeg贸lnione dane osobowe U偶ytkownik贸w przekazywane podczas proces贸w rejestracji w Serwisie:
  imi臋 i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
 14. Przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych pozwala nam na 艣wiadczenie us艂ug m.in. utrzymanie Pa艅stwa konta, realizowania zam贸wie艅, kontakt zwi膮zany z wykonaniem umowy, a tak偶e przesy艂anie informacji marketingowych (w tym newslettera).
 15. Dane osobowe b臋d膮 przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami z uwzgl臋dnieniem przedawnienia roszcze艅 oraz zobowi膮za艅 podatkowych.
  Dane osobowe na przetwarzanie, kt贸rych wyrazili Pa艅stwo zgod臋 b臋d膮 przechowywane do czasu cofni臋cia
  przez Pa艅stwa zgody.
 16. Administrator zobowi膮zuje si臋 do do艂o偶enia stara艅 w celu zachowania nale偶ytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

III. Uprawnienia u偶ytkownik贸w serwisu dotycz膮ce ich danych osobowych.聽

Zgodnie z art. 15 鈥 22 RODO ka偶demu u偶ytkownikowi serwisu przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce prawa:

 1. Prawo dost臋pu do danych (art. 15 RODO)
  Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane s膮 dane osobowe jej dotycz膮ce, a je偶eli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dost臋pu do nich. Zgodnie z art. 15, Administrator dostarczy osobie, kt贸rej dane dotycz膮, kopi臋 danych osobowych podlegaj膮cych przetwarzaniu.

 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
  Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora niezw艂ocznego sprostowania dotycz膮cych jej danych osobowych, kt贸re s膮 nieprawid艂owe.

 3. Prawo do usuni臋cia danych (鈥瀙rawo do bycia zapomnianym鈥) (art. 17 RODO)
  Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora niezw艂ocznego usuni臋cia dotycz膮cych jej danych osobowych, a Administrator ma obowi膮zek bez zb臋dnej zw艂oki usun膮膰 dane osobowe, je偶eli zachodzi jedna z nast臋puj膮cych okoliczno艣ci:
  a) dane osobowe nie s膮 ju偶 niezb臋dne do cel贸w, w kt贸rych zosta艂y zebrane lub w inny spos贸b przetwarzane;
  b) osoba, kt贸rej dane dotycz膮, cofn臋艂a zgod臋, na kt贸rej opiera si臋 przetwarzanie;
  c) osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie wyst臋puj膮 nadrz臋dne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
  Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo 偶膮dania od Administratora ograniczenia przetwarzania w nast臋puj膮cych przypadkach:
  a) Kiedy dane s膮 nieprawid艂owe 鈥 na czas do ich poprawy;
  b) Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, wnios艂a sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania 鈥 do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora s膮 nadrz臋dne wobec podstaw sprzeciwu osoby, kt贸rej dane dotycz膮;
  c) Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, kt贸rej dane dotycz膮, sprzeciwia si臋 usuni臋ciu danych osobowych, 偶膮daj膮c w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.

 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
  Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo otrzyma膰 w ustrukturyzowanym, powszechnie u偶ywanym formacie nadaj膮cym si臋 do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotycz膮ce, kt贸re dostarczy艂a Administratorowi, oraz ma prawo przes艂a膰 te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszk贸d ze strony Administratora, kt贸remu dostarczono te dane osobowe. Osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo 偶膮dania, aby dane osobowe zosta艂y przes艂ane przez Administratora bezpo艣rednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie mo偶liwe. Prawo, o kt贸rym w niniejszym punkcie, nie mo偶e niekorzystnie wp艂ywa膰 na prawa i wolno艣ci innych.

 6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)
  Je偶eli dane osobowe s膮 przetwarzane na potrzeby marketingu bezpo艣redniego, osoba, kt贸rej dane dotycz膮, ma prawo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania dotycz膮cych jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest zwi膮zane z takim marketingiem bezpo艣rednim.

 7. Prawo do wniesienia skargi
  Maj膮 Pa艅stwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj膮cego si臋 ochron膮 danych
  osobowych 鈥 Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.
 8. 呕膮dania z zakresu przetwarzania danych osobowych mog膮 Pa艅stwo zg艂asza膰 mailowo na adres Administratora.

Realizacja powy偶szych uprawnie艅 u偶ytkownik贸w serwisu mo偶e nast臋powa膰 odp艂atnie w przypadkach, gdy stosowne przepisy prawa to przewiduj膮.

W przypadku naruszenia powy偶szych uprawnie艅 albo stwierdzenia przez u偶ytkownika serwisu, 偶e jego dane osobowe s膮 przetwarzane przez Administratora niezgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem, u偶ytkownikowi serwisu przys艂uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IV. Logi serwera.

 1. Zgodnie z przyj臋t膮 praktyk膮 wi臋kszo艣ci serwis贸w internetowych, operator serwisu przechowuje zapytania http kierowane do serwera operatora serwisu (informacje o niekt贸rych zachowaniach u偶ytkownik贸w serwisu podlegaj膮 logowaniu w warstwie serwerowej). Przegl膮dane zasoby identyfikowane s膮 poprzez adresy URL. Dok艂adny wykaz informacji przechowywany w plikach log贸w serwera www jest nast臋puj膮cy:
  a) publiczny adres IP komputera, z kt贸rego nadesz艂o zapytanie;
  b) nazw臋 stacji klienta 鈥 identyfikacja realizowana przez protok贸艂 http o ile jest mo偶liwa;
  c) nazwa u偶ytkownika serwisu podawana w procesie autoryzacji (logowania);
  d) czas nadej艣cia zapytania;
  e) kod odpowiedzi http;
  f) liczb臋 wys艂anych przez serwer bajt贸w;
  g) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez u偶ytkownika serwisu (referer link) 鈥 w przypadku, gdy przej艣cie do serwisu nast膮pi艂o przez odno艣nik;
  h) informacje o przegl膮darce internetowej u偶ytkownika serwisu;
  i) informacje o b艂臋dach jakie nast膮pi艂y przy realizacji transakcji http.

Powy偶sze dane nie s膮 kojarzone z konkretnymi osobami przegl膮daj膮cymi strony dost臋pne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwy偶szej jako艣ci serwisu, operator serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu okre艣lenia, kt贸re strony w ramach serwisu odwiedzane s膮 najcz臋艣ciej, jakie przegl膮darki internetowe s膮 stosowane, czy struktura stron nie zawiera b艂臋d贸w, itp.

 1. Zgromadzone przez operatora logi przechowywane s膮 przez czas nieokre艣lony jako materia艂 pomocniczy, s艂u偶膮cy do prawid艂owego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie b臋d膮 ujawniane 偶adnym innym podmiotom ni偶 operator lub podmioty powi膮zane z operatorem osobowo, kapita艂owo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych plikach mog膮 by膰 generowane statystyki stanowi膮ce pomoc w administrowaniu serwisem. Podsumowania zawieraj膮ce takie statystyki nie zawieraj膮 cech identyfikuj膮cych osoby odwiedzaj膮ce serwis.

Shopping Cart